Vicentino Project

The visionary 16th century composer and music theorist Nicola Vicentino is famous for his advocacy of an ancient Greek enharmonic mode and the microtonal Archicembalo that he designed for it. Only four of his madrigals survived, of which three are unfinished. The late Bob Gilmore, with Trio Scordatura, asked composers to complete/respond freely to them. The original madrigals are being performed in a Scordatura arrangement together with new compositions by Anne LaBerge, Linda Buckley, John Croft, Lucia D’Errico, Christopher Fox, Yannis Kyriakides, Scott McLaughlin, Hans W. Koch, Juan Felipe Waller and Harald Muenz.

Alfrun Schmid (voice), Elisabeth Smalt (viola), Reinier van Houdt (keyboard), Benjamin Marquise Gilmore (violin), Lucas van Helsdingen (bass clarinet, coffee grinder)

De tegendraadse 16e-eeuwse componist en muziektheoreticus Nicola Vicentino (1511-1572) liet zich inspireren door het enharmonische toonsysteem van de Griekse oudheid en ontwierp een instrument: de archicembalo, gestemd in het 31-toonssysteem. Zijn muziek wordt maar zelden uitgevoerd. Dat heeft alles te maken met deze stemming in vijfde-toonsafstanden, maar ook met het feit dat er weinig van zijn muziek bewaard is gebleven. Scordatura nodigde tien componisten van nu uit om zich te laten inspireren door Vicentino en een kort werk te componeren gebaseerd op zijn vier enharmonische madrigaalfragmenten, de enige 31-toonswerken van Vicentino die nog bestaan.

Dit programma bevat naast de uitzonderlijke renaissancemuziek van Vicentino tevens 5 wereldpremières en 3 nederlandse premières.

Nicola Vicentino (1511-1576) :Dolce mio ben, Soave dolc’ ardore, Madonna il poco dolce, Musica prisca caput(1555)

Yannis Kyriakides poco dolce, molto amaro (2014)

Juan Felipe Waller Eidolonian dream (phishing scales) (2015)

John Croft Soave dolc’ardore (2015)

Anne LaBerge Languid Sighs (2014)

Lucia d’Errico Madonna il poco dolce (2014)

Hans W. Koch Il poco dolce (2015)

Harald Muenz Allo studio con Nicola (2014)

Scott McLaughlin Untitled (for Bob) (2015)

Christopher Fox dolce…pianto (2014)

Linda Buckley Musica prisca caput (2015)

Marc Sabat Zarlino (2016)

Amsterdam-based ensemble performing music using new tuning systems and microtonality

%d bloggers like this: